loading

 در لینکهای زیر ویدیوهایی گذاشته شده است که در طول دوره های مختلف تهیه شده است علت این کار این است که نشان دهیم cbwave در تمامی حالات بازار جوابگو است.پس در هنگام دیدن ویدیو تاریخ تقریبی تحلیل را بدست آورید و پس از آن اپدیت آن را در سایت tsetmc یا نرم افزارها تحلیلی مشاهده کنید.حرکت قیمت در جهت پیشبینی شده در ویدیو پس از تاریخ تحلیل اهمیت دارد.
فقط یک بار به این موضوع اهمیت دهید و به دنبال اپدیتها باشید تا شگفت زده شوید

تحلیل نماد فسرب 97/10/02

دانلود ویدیو تحلیل فسرب

تحلیل نماد خاذین98/02/17

 دانلود ویدیو خاذین

 

دانلود مستقیم تحلیل عجیب تجار زمستان 96

 

دانلود مستقیم تحلیل تاپیکو 98.2.2

 

دانلود مستقیم تحلیل عجیب خپارس زمستان 97

 

دانلود مستقیم تحلیل کیمیا زمستان 97

 

دانلود مستقیم تحلیل پارسیان پاییز 96